Novinky

Silnice I/38

Na I/38 probíhá několik oprav

19. 8. 2022
 plném proudu jsou opravy na I/38 ve Středočeském kraji. Počátkem července ŘSD zahájilo několik akcí, které probíhají na Mladoboleslavsku a Nymbursku. V Kosmonosech probíhá oprava úseku mezi okružní křižovatkou u 13. brány Škoda Auto…

Jezdí se po části obchvatu

20. 7. 2022
V souvislosti s postupem výstavby obchvatu Církvice na silnici I/38 bylo v předchozích dnech upraveno vedení provozu na silnici I. třídy a to následujícím způsobem: Ze směru od Čáslavi bude u křižovatky Na Kalabousku převeden provoz ze…

Přibývají úseky s položeným asfaltem

24. 6. 2022
Vrstvy asfaltu postupně přibývají na dalších metrech obchvatu Církvice. Během června se tmavý povrch vozovky objevil na počáteční části obchvatu (ze směru od Kolína). Vyasfaltována byla v této souvislosti také plocha nového zálivu…

Proběhl přesun mostní konstrukce

24. 5. 2022
Na budovaném obchvatu obce Církvice byla v sobotu 21. 5. 2022 k vidění noční stěhovací operace, při které pod září reflektorů došlo na přesun ocelové nosné konstrukce budoucího mostu. Kvůli nepřízni počasí se zahájení akce muselo posunout,…

Práce na obchvatu pokročily

8. 5. 2022
V současné době je v hlavní trase obchvatu Církvice na silnici I/38 dokončena podkladní vrstva nové komunikace v délce cca 1,5km, a to od začátku obchvatu ve směru od Kutné Hory až za budoucí MÚK Církvice. Pracuje se na poldru s…

Pracuje se na mostech či propustcích

26. 4. 2022
Nastupující jaro opět nastartovalo naplno práce na stavbě obchvatu obce Církvice, jehož zprovoznění má nastat v letošním roce. Stavební firma pokračuje např. v budování propustku či svařování prvního dílu konstrukce nadjezdu mostu na…

U Církvice pokročila stavba mostu

24. 3. 2022
V průběhu března nadále intenzivně pokračují práce na stavbě obchvatu obce Církvice, který bude zprovozněný v letošním roce. V tomto měsíci probíhala např. svařování konstrukce nadjezdu mostu na budoucí MÚK (nadjezd nad I/38 na silnici III…

Práce na obchvatu pokračují

27. 2. 2022
Stavební práce na obchvatu Církvice na silnice I/38 probíhaly dle technologických možností i v průběhu ledna. Pracovalo se např. na drenáži hlavní trasy, na propustku v km 0,79 či na mostě přes Klejnárku. Betonáž pilířů a bočních opět…

Rozhodnutí na stavbu I/38 je pravomocné

27. 1. 2022
Právní moci již nabylo územní rozhodnutí (ÚR) na stavbu "I/38 Luštěnice–Újezd" ve Středočeském kraji. Stavba přispěje ke zlepšení spojení mezi dálnicemi D10 a D11. ÚR vydal Krajský úřad Středočeského kraje 26. listopadu 2021. Jelikož…

Stavba obchvatu si vyžádá i přeložku ropovodu

14. 7. 2021
Kvůli pokračující stavbě obchvatu Církvice na Kutnohorsku bude nutné přeložit vedení ropovodu Družba. Půjde o nejnáročnější část celé výstavby obchvatu ležícího na hlavním tahu I/38. Stavba přeložky ropovodu a vysokotlakého plynu křížící…

Úsek u Luštěnic čeká na rozhodnutí

14. 7. 2021
Jedním z připravovaných nových úseků silnice I/38 je přeložka trasy tohoto tahu mezi Luštěnicemi a Újezdem. Trasa bude dlouhá přes 6,6 km a vyvede dopravu z obcí Luštěnice, Újezd či úseku kolem Bratronic. Přeložka zajistí odstranění…

Stavba nadjezdu uzavře silnici

30. 6. 2021
Kvůli stavbě nadjezdu bude od 1. července uzavřena silnice III. třídy (III/03321) spojující Církvici s obcí Neškaredice. Z důvodu výstavby nadjezdu přes železniční trať (v rámci budovaného obchvatu Církvice) budou muset řidiči…

Obchvat Brodu se dokončí později

20. 6. 2021
Několik překážek musela na počátku překonat stavba jihovýchodní obchvatu Havlíčkova Brodu. Nečekané komplikace se promítly také do původně stanoveného harmonogramu prací. Jezdit po obchvatu by se mělo do konce roku 2023, přičemž podle…
  • 1
  • 2
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR