Novinky

Silnice I/38

Začne oprava průtahu

30. 3. 2023
Obchvat Kolína odvedl dopravu z I/38 mimo centrum města, kterým nyní stále prochází silnice I. třídy. To se ale změní. Silnice bude přeřazena do nižší kategorie silniční sítě a bude tedy z majetku ŘSD předána novým správcům. Těmi budou město Kolín a Středočeský kraj. Než se tak stane, je nutné opravit povrch původní trasy (nyní označované jako I/38H). Realizací opravy povrchu budou splněny požadavky nových správců a bude možné komunikaci předat.
Generální oprava hlavního průtahu městem začne v pondělí 11. dubna a skončí 7. července. Opravy si vyžádají dopravní omezení. Rekonstrukci za více než 51 milionů korun rozdělila firma M-Silnice do sedmnácti navazujících etap. Oprava se týká celého průtahu městem v délce skoro 6 km. Úsek začíná v západní části města u sjezdu z obchvatu a končí v Havlíčkově ulici na opačné straně Kolína. Rekonstrukce tedy zasáhne všechny křižovatky na průtahu. Práce budou spočívat zejména v opravě asfaltových vrstev, odvodnění a povrchu autobusových zálivů. Dělníci také obnoví vodorovné dopravní značení, vymění to svislé nebo nainstalují nová svodidla. V dubnu začnou práce na okružní křižovatce u obchodního domu Lidl a na ni navazujícím úseku k odbočce směr Tesco. Provoz v této čtyřproudé části průtahu bude převeden v době oprav do poloviny vozovky v režimu 1+1, řidičům tak bude sloužit jeden pruh v každém směru. Dvoupruhové úseky průtahu však budou po dobu rekonstrukce pouze jednosměrné, takže auta z protilehlé části budou muset využít objízdné trasy, které povedou po obchvatu Kolína.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR