Novinky

Silnice I/38

Silnici čeká oprava

29. 2. 2024
Projekt stavby I/38 Krchleby - Nymburk je teprve ve stádiu přípravy, přičemž zahájení stavby plánuje ŘSD v roce 2028. Do té doby je nutné udržovat v kvalitním technickém stavu stávající trasu silnice I/38. Proto Správa Praha ŘSD chystá na…

Začalo zpracování dokumentace

19. 1. 2024
Na konci prosince minulého roku vydalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokyn k zahájeni prací na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP). Dokumentaci pro 6,66 km dlouhou přeložku silnice I/38 mezi obcemi Luštěnice a Újezd ve…

Byl vybrán zpracovatel dokumentace

27. 12. 2023
Ředitelství silnic a dálnic pokročilo s přípravou 6,66 km dlouhé přeložky silnice I/38 mezi obcemi Luštěnice a Újezd ve Středočeském kraji. Dne 12. prosince 2023 byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP).…

Provoz zajistí provizorní komunikace

28. 11. 2023
Příjemnější a tudíž bezpečnější podobu získá silnice I/38 v blízkosti Kutné Hory, kde ŘSD připravuje úpravu úseku mezi Malínem a Kuchyňkou. Začátek přeložky bude přibližně 350 metrů za MÚK Malín ve směru na Církvici (stávající silnice je v…

Je dokončena další dokumentace

17. 10. 2023
Lehce přes 1,7 km bude měřit nová trasa silnice I/38 v úseku Malín - Kuchyňka. Se zahájením stavby počítá ŘSD v roce 2025. Projekt se nyní dostal do fáze zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP). K dokončení čistopisu DSP došlo v…

Trasa bude kopírovat trať

29. 9. 2023
Přes pět kilometrů bude dlouhá přeložka silnice I/38, kterou ŘSD připravuje mezi Nymburkem a Krchleby. Vedení trasy v nové stopě zajistí převedení provozu mimo obce Krchleby a Všechlapy. Nová trasa přitom povede cca z poloviny v těsném…

Komise schválila Záměr projektu

28. 8. 2023
Příprava nové trasa silnice I/38 v úseku Oseček – Kolín překonala další krok. Dokončený Záměr projektu schválila v červenci Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. Nyní bude následovat zpracování projektu podrobného geotechnického a…

Na trase skončil průzkum

31. 7. 2023
Na konci července 2023 byl odevzdán čistopis podrobného geotechnického/hydrologického průzkumu pro stavbu I/38 Luštěnice - Újezd. Jednalo se o provedení sondážních prací tak, aby byl podrobný GTP proveden a vyhodnocen ve smyslu…

Je hotový Záměr projektu

15. 6. 2023
Přes 10 kilometrů bude měřit nová trasa silnice I/38 v úseku mezi Osečkem (od D11 na MÚK Kluk) a Kolínem, která zajistí kvalitní silniční spojení dálnicí D11 a Kolínem. Zároveň odstraní průjezdy obcemi (Oseček, Pňov–Předhradí, Nová Ves I i…

Pokračuje oprava průtahu

29. 5. 2023
Už daleko za polovinou jsou práce na opravě povrchu silnice I/38 na průjezdu Kolínem. Rekonstrukcí tam prochází cca šestikilometrový úsek silnice v ulicích Pražská, Jaselská, Havlíčkova. Opravy mají být dokončeny 7. července. opravovaný…

Probíhá reklamační oprava povrchu

28. 4. 2023
Na silnici I/38 Mladou Boleslaví a Nymburkem musí řidiči počítat s omezením provozu. Konkrétně v úseku mezi obcemi Libichov a Luštěnice. Kvůli nekvalitní práci při loňské opravě povrchu musí zhotovitel položit nový. Omezení potrvá do 7. 5.…

Začne oprava průtahu

30. 3. 2023
Obchvat Kolína odvedl dopravu z I/38 mimo centrum města, kterým nyní stále prochází silnice I. třídy. To se ale změní. Silnice bude přeřazena do nižší kategorie silniční sítě a bude tedy z majetku ŘSD předána novým správcům. Těmi budou…

Dokončuje se dokumentace

21. 2. 2023
Blízko k dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení (DSP) má připravovaná stavba I/38 Malín–Kuchyňka. Firma APIS s.r.o. tvoří DSP od konce října 2021, kdy byl ze strany ŘSD vydán pokyn k zahájení prací na DSP. V květnu 2022 byl…

Na I/38 povede nový sjezd

18. 1. 2023
Blíže k realizaci se přiblížila stavba přímé sjezdové větvě z dálnice D10 na silnici I/38 u Bezděčína. Nyní bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, která má být realizována v letošním roce. Předpokládaná cena stavby je 23 994…

Opraví původní trasu I/38

27. 12. 2022
Již deset let je v provozu obchvat Kolína, který odvedl dopravu z I/38 mimo centrum města. ŘSD na základě vybudované osmikilometrové přeložky silnice I/38 a následného výhledu zařazení silnice I/38H do silniční sítě (nižší kategorie) bude…

Na obchvat naváže přeložka

30. 11. 2022
Již déle než měsíc slouží řidičům nový obchvat Církvice na Kutnohorsku. Na již realizovanou stavbu bude navazovat také kratší přeložka silnice I/38 nazvaná "I/38 Malín–Kuchyňka". V přípravě této 1710 m dlouhé úpravy směrového vedení I/38…

Církvice má nový obchvat

26. 10. 2022
První řidiči se dočkali cesty po novém úseku silnice I/38. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 25. 10. 2022 obchvat obce Církvice. Součástí stavby byly mimo jiné tři mosty, jedna mimoúrovňová křižovatka a jedna protihluková stěna.…

Na trase proběhne průzkum

5. 10. 2022
Po úspěšném získání územního rozhodnutí pokračuje příprava stavby přeložky silnice I/38 mezi Luštěnicemi a Újezdem další navazující činností. V září ŘSD uzavřelo smlouvu na zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro tuto stavbu.…

Nový most již slouží

12. 9. 2022
V pátek 9. 9. 2022 proběhla v rámci výstavby obchvatu Církvice na sil. I/38 kontrolní prohlídka přeložky silnice III/03321, a to včetně mostu který řeší mimoúrovňové křížení této silnice s železniční tratí a hlavní trasou budoucího…

Mosty prochází zkouškou

30. 8. 2022
V rámci stavby obchvatu Církvice na silnici I/38 probíhají 30. 8. 2022 zátěžové zkoušky na 2 mostech. V průběhu dne 6 nákladních vozidel o celkové hmotnosti 180 t zatěžuje most přes železniční trať a hlavní trasu obchvatu, která vzniká na…
  • 1
  • 2
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR