Novinky

Silnice I/38

Probíhá reklamační oprava povrchu

28. 4. 2023
Na silnici I/38 Mladou Boleslaví a Nymburkem musí řidiči počítat s omezením provozu. Konkrétně v úseku mezi obcemi Libichov a Luštěnice. Kvůli nekvalitní práci při loňské opravě povrchu musí zhotovitel položit nový. Omezení potrvá do 7. 5.…

Začne oprava průtahu

30. 3. 2023
Obchvat Kolína odvedl dopravu z I/38 mimo centrum města, kterým nyní stále prochází silnice I. třídy. To se ale změní. Silnice bude přeřazena do nižší kategorie silniční sítě a bude tedy z majetku ŘSD předána novým správcům. Těmi budou…

Dokončuje se dokumentace

21. 2. 2023
Blízko k dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení (DSP) má připravovaná stavba I/38 Malín–Kuchyňka. Firma APIS s.r.o. tvoří DSP od konce října 2021, kdy byl ze strany ŘSD vydán pokyn k zahájení prací na DSP. V květnu 2022 byl…

Na I/38 povede nový sjezd

18. 1. 2023
Blíže k realizaci se přiblížila stavba přímé sjezdové větvě z dálnice D10 na silnici I/38 u Bezděčína. Nyní bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, která má být realizována v letošním roce. Předpokládaná cena stavby je 23 994…

Opraví původní trasu I/38

27. 12. 2022
Již deset let je v provozu obchvat Kolína, který odvedl dopravu z I/38 mimo centrum města. ŘSD na základě vybudované osmikilometrové přeložky silnice I/38 a následného výhledu zařazení silnice I/38H do silniční sítě (nižší kategorie) bude…

Na obchvat naváže přeložka

30. 11. 2022
Již déle než měsíc slouží řidičům nový obchvat Církvice na Kutnohorsku. Na již realizovanou stavbu bude navazovat také kratší přeložka silnice I/38 nazvaná "I/38 Malín–Kuchyňka". V přípravě této 1710 m dlouhé úpravy směrového vedení I/38…

Církvice má nový obchvat

26. 10. 2022
První řidiči se dočkali cesty po novém úseku silnice I/38. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 25. 10. 2022 obchvat obce Církvice. Součástí stavby byly mimo jiné tři mosty, jedna mimoúrovňová křižovatka a jedna protihluková stěna.…

Na trase proběhne průzkum

5. 10. 2022
Po úspěšném získání územního rozhodnutí pokračuje příprava stavby přeložky silnice I/38 mezi Luštěnicemi a Újezdem další navazující činností. V září ŘSD uzavřelo smlouvu na zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro tuto stavbu.…

Nový most již slouží

12. 9. 2022
V pátek 9. 9. 2022 proběhla v rámci výstavby obchvatu Církvice na sil. I/38 kontrolní prohlídka přeložky silnice III/03321, a to včetně mostu který řeší mimoúrovňové křížení této silnice s železniční tratí a hlavní trasou budoucího…

Mosty prochází zkouškou

30. 8. 2022
V rámci stavby obchvatu Církvice na silnici I/38 probíhají 30. 8. 2022 zátěžové zkoušky na 2 mostech. V průběhu dne 6 nákladních vozidel o celkové hmotnosti 180 t zatěžuje most přes železniční trať a hlavní trasu obchvatu, která vzniká na…

Na I/38 probíhá několik oprav

19. 8. 2022
 plném proudu jsou opravy na I/38 ve Středočeském kraji. Počátkem července ŘSD zahájilo několik akcí, které probíhají na Mladoboleslavsku a Nymbursku. V Kosmonosech probíhá oprava úseku mezi okružní křižovatkou u 13. brány Škoda Auto…

Jezdí se po části obchvatu

20. 7. 2022
V souvislosti s postupem výstavby obchvatu Církvice na silnici I/38 bylo v předchozích dnech upraveno vedení provozu na silnici I. třídy a to následujícím způsobem: Ze směru od Čáslavi bude u křižovatky Na Kalabousku převeden provoz ze…

Přibývají úseky s položeným asfaltem

24. 6. 2022
Vrstvy asfaltu postupně přibývají na dalších metrech obchvatu Církvice. Během června se tmavý povrch vozovky objevil na počáteční části obchvatu (ze směru od Kolína). Vyasfaltována byla v této souvislosti také plocha nového zálivu…

Proběhl přesun mostní konstrukce

24. 5. 2022
Na budovaném obchvatu obce Církvice byla v sobotu 21. 5. 2022 k vidění noční stěhovací operace, při které pod září reflektorů došlo na přesun ocelové nosné konstrukce budoucího mostu. Kvůli nepřízni počasí se zahájení akce muselo posunout,…

Práce na obchvatu pokročily

8. 5. 2022
V současné době je v hlavní trase obchvatu Církvice na silnici I/38 dokončena podkladní vrstva nové komunikace v délce cca 1,5km, a to od začátku obchvatu ve směru od Kutné Hory až za budoucí MÚK Církvice. Pracuje se na poldru s…

Pracuje se na mostech či propustcích

26. 4. 2022
Nastupující jaro opět nastartovalo naplno práce na stavbě obchvatu obce Církvice, jehož zprovoznění má nastat v letošním roce. Stavební firma pokračuje např. v budování propustku či svařování prvního dílu konstrukce nadjezdu mostu na…

U Církvice pokročila stavba mostu

24. 3. 2022
V průběhu března nadále intenzivně pokračují práce na stavbě obchvatu obce Církvice, který bude zprovozněný v letošním roce. V tomto měsíci probíhala např. svařování konstrukce nadjezdu mostu na budoucí MÚK (nadjezd nad I/38 na silnici III…

Práce na obchvatu pokračují

27. 2. 2022
Stavební práce na obchvatu Církvice na silnice I/38 probíhaly dle technologických možností i v průběhu ledna. Pracovalo se např. na drenáži hlavní trasy, na propustku v km 0,79 či na mostě přes Klejnárku. Betonáž pilířů a bočních opět…

Rozhodnutí na stavbu I/38 je pravomocné

27. 1. 2022
Právní moci již nabylo územní rozhodnutí (ÚR) na stavbu "I/38 Luštěnice–Újezd" ve Středočeském kraji. Stavba přispěje ke zlepšení spojení mezi dálnicemi D10 a D11. ÚR vydal Krajský úřad Středočeského kraje 26. listopadu 2021. Jelikož…

Stavba obchvatu si vyžádá i přeložku ropovodu

14. 7. 2021
Kvůli pokračující stavbě obchvatu Církvice na Kutnohorsku bude nutné přeložit vedení ropovodu Družba. Půjde o nejnáročnější část celé výstavby obchvatu ležícího na hlavním tahu I/38. Stavba přeložky ropovodu a vysokotlakého plynu křížící…
  • 1
  • 2
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR