Novinky

Silnice I/38

Silnici čeká oprava

29. 2. 2024
Projekt stavby I/38 Krchleby - Nymburk je teprve ve stádiu přípravy, přičemž zahájení stavby plánuje ŘSD v roce 2028. Do té doby je nutné udržovat v kvalitním technickém stavu stávající trasu silnice I/38. Proto Správa Praha ŘSD chystá na letošní rok opravu povrchu a odvodnění komunikace. Konkrétně půjde o úsek na průtahu obcí Krchleby dále k obci Všechlapy. Opravou tedy projde úsek v délce přes 2 km. Součástí prací bude i čištění a případná sanace propustků, čistění vpustí a dešťové kanalizace, výměna svodidel, výměna svislého značení po hranici životnosti a obnova vodorovného značení. Výběrové řízení na zhotovitele již běží. ŘSD ho zahájilo v polovině února a zájemci o zakázku se mohou hlásit do 25. 3. 2024. Nelze ale vyloučit prodloužení této lhůty. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR