Novinky

Silnice I/38

Provoz bude veden kyvadlově

1. 7. 2024
Výstavba okružní křižovatky na silnici I/38 v Jihlavě – Pávově pokročila. Od zítřka, úterý 2. července, bude v místě prací na 14 dní zaveden kyvadlový provoz. Na místě se aktuálně rýsuje první polovina stavby, která je většinou tvořena jízdním pásem ve směru od Havlíčkova Brodu na Jihlavu. Mimo jiné to zahrnuje i novou přímou větev, která bude vozidlům umožňovat přímý průjezd bokem okružní křižovatky a nájezd na dálnici D1 ve směru od Havlíčkova Brodu na Brno. V následujících dnech se na těchto částech stavby budou již pokládat asfaltové vrstvy. Práce se pak přesunou na druhou polovinu stavby tvořenou většinou jízdním pásem ve směru od Jihlavy na Havlíčkův Brod. Kvůli zachování bezpečnosti silničního provozu zde dojde ke změně ve vedení dopravy.
Od úterý 2. července do 15. července bude v místě výstavby zaveden kyvadlový provoz, řízený semafory. Na sousední světelné křižovatce Tři věžičky budou v tomto termínu semafory vypnuty. ŘSD žádá motoristickou veřejnost o respektování přechodného dopravního značení a zároveň o ohleduplnost jak k ostatním účastníkům silničního provozu, tak k pracovníkům stavby.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR