Novinky

Silnice I/38

Na obchvat naváže přeložka

30. 11. 2022
Již déle než měsíc slouží řidičům nový obchvat Církvice na Kutnohorsku. Na již realizovanou stavbu bude navazovat také kratší přeložka silnice I/38 nazvaná "I/38 Malín–Kuchyňka". V přípravě této 1710 m dlouhé úpravy směrového vedení I/38 dokončuje ŘSD výkupy pozemků a připravuje podání žádosti o stavební povolení. Aktuálně se zpracovává čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP). S vydáním SP se počítá v roce 2023 a se zahájením stavby v roce 2024.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR