Novinky

Silnice I/38

Je dokončena další dokumentace

17. 10. 2023
Lehce přes 1,7 km bude měřit nová trasa silnice I/38 v úseku Malín - Kuchyňka. Se zahájením stavby počítá ŘSD v roce 2025. Projekt se nyní dostal do fáze zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP). K dokončení čistopisu DSP došlo v září 2023 a v příštím roce se předpokládá vydání stavebního povolení. Nyní ještě probíhá doplňující geotechnický průzkum. Také je takřka kompletně dokončeno majetkoprávní vypořádání. Projektovaná přeložka silnice I/38 je další z postupně připravovaných a realizovaných staveb s cílem zkapacitnění, zvýšení propustnosti a bezpečnosti silniční dopravy na tomto významném komunikačním tahu ve Středočeském kraji. Konec přeložky bude přímo navazovat na již dokončený obchvat obce Církvice, který je zprovozněný od října loňského roku.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR