Novinky

Silnice I/38

Na trase proběhne průzkum

5. 10. 2022
Po úspěšném získání územního rozhodnutí pokračuje příprava stavby přeložky silnice I/38 mezi Luštěnicemi a Újezdem další navazující činností. V září ŘSD uzavřelo smlouvu na zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro tuto stavbu. Jedná se o provedení sondážních prací tak, aby byl podrobný GTP proveden a vyhodnocen ve smyslu Technických podmínek Ministerstva dopravy ČR. Výsledky poslouží pro zpracování dokumentace pro stavební povolení. O zakázku se ucházelo celkem šest zájemců, přičemž uspěla společnost Inset spol. s r.o. s nabídkou 5,485 mil. Kč (bez DPH). Stavební povolení plánuje ŘSD získat v roce 2024, následně má v roce 2025 proběhnout soutěž na zhotovitele a v roce 2026 má začít samotná realizace 6662 m dlouhé stavby.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR