Novinky

Silnice I/38

Na I/38 povede nový sjezd

18. 1. 2023
Blíže k realizaci se přiblížila stavba přímé sjezdové větvě z dálnice D10 na silnici I/38 u Bezděčína. Nyní bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, která má být realizována v letošním roce. Předpokládaná cena stavby je 23 994 000 Kč (bez DPH). Délka nové větve bude 377 m a 194 m bude měřit odbočovací pruh na D10. Doplnění pruhu vznikne na MÚK 39 na dálnici D10 a zajistí chybějící větev pro odbočení ve směru Praha - Nymburk.
 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR