Novinky

Silnice I/38

Mosty prochází zkouškou

30. 8. 2022
V rámci stavby obchvatu Církvice na silnici I/38 probíhají 30. 8. 2022 zátěžové zkoušky na 2 mostech. V průběhu dne 6 nákladních vozidel o celkové hmotnosti 180 t zatěžuje most přes železniční trať a hlavní trasu obchvatu, která vzniká na mimoúrovňové křižovatce. Tento mostní objekt v km 1,086 převádí silnici III/03321 a ŘSD ho uvede do provozu už 10. 9. 2022, a tak se řidičům opět propojí cesta Církvice s Kutnou Horou.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR