Novinky

Silnice I/38

Na I/38 probíhá několik oprav

19. 8. 2022
 plném proudu jsou opravy na I/38 ve Středočeském kraji. Počátkem července ŘSD zahájilo několik akcí, které probíhají na Mladoboleslavsku a Nymbursku. V Kosmonosech probíhá oprava úseku mezi okružní křižovatkou u 13. brány Škoda Auto a okružní křižovatkou s tř. Václava Klementa. Tady firma opravuje vozovku obou jízdních pásů a provádí se úprava okružní křižovatky Pod Loretou. Obnoveny jsou konstrukční vrstvy vozovky v obou jízdních pásech silnice I/38 včetně OK u 13. brány. Pročištěny jsou příkopy odvodnění a opraveny další části odvodňovacího systému, kde to bylo třeba. Přeloženy jsou gabionová zeď i veřejné osvětlení budoucích přechodů u ní. Mimo drobných kamenických prací zbývá dokončit zejména přestavbu okružní křižovatky Pod Loretou na tzv. turbo okružní křižovatku. Nyní se pracuje v její východní části (jízdní pás ve směru na Č. Lípu), kde se nově dláždí prstenec křižovatky a osazují se podélné betonové prahy pro oddělení jízdních pruhů. Na přilehlé větvi se dokončuje ochranný ostrůvek a přechod pro chodce. Po položení nového asfaltového krytu se zahájí identické práce v západní polovině křižovatky. Akce má skončit v polovině září 2022.
 
Mezi Libichovem a Luštěnicemi se postupně opravuje 3,8 km dlouhý úsek vozovky a odvodnění komunikace. Ve směru na Nymburk mezi Bratronicemi a Vlkavou a dále mezi Velkým Zbožím a Chvalovicemi probíhá oprava povrchu vozovky formou pokládky mikrokoberce.
 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR