Novinky

Silnice I/38

Komise schválila Záměr projektu

28. 8. 2023
Příprava nové trasa silnice I/38 v úseku Oseček – Kolín překonala další krok. Dokončený Záměr projektu schválila v červenci Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. Nyní bude následovat zpracování projektu podrobného geotechnického a hydrologického průzkumu, který bude podkladem pro zhotovení dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP). Novostavba bude měřit přes 10 kilometrů a zajistí kvalitní silniční spojení dálnicí D11 a Kolínem. Zároveň odstraní průjezdy obcemi (Oseček, Pňov–Předhradí, Nová Ves I i Ohrada), kterými prochází stávající trasa I/38.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR