Novinky

Silnice I/38

Dokončuje se dokumentace

21. 2. 2023
Blízko k dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení (DSP) má připravovaná stavba I/38 Malín–Kuchyňka. Firma APIS s.r.o. tvoří DSP od konce října 2021, kdy byl ze strany ŘSD vydán pokyn k zahájení prací na DSP. V květnu 2022 byl dokončen koncept DSP a od 09/2022 probíhalo zapracování připomínek do čistopisu DSP. Na konci ledna 2023 byly připomínky zapracovány. U 1,7 km dlouhé stavby zároveň probíhá doplňující GTP. Stavba I/38 Malín–Kuchyňka by se pak měla zahájit v příštím roce a po dokončení přímo naváže na obchvat Církvice, který ŘSD zprovoznilo v roce 2022.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR