Novinky

Silnice I/38

Na trase skončil průzkum

31. 7. 2023
Na konci července 2023 byl odevzdán čistopis podrobného geotechnického/hydrologického průzkumu pro stavbu I/38 Luštěnice - Újezd.
Jednalo se o provedení sondážních prací tak, aby byl podrobný GTP proveden a vyhodnocen ve smyslu Technických podmínek Ministerstva dopravy. Práce měla na starost firma INSET s.r.o. Příprava 6662 m dlouhé stavby bude nyní pokračovat vypsáním výběrového řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení (DSP). Zhotovitele by ŘSD mělo vybrat do konce září. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR