Novinky

Silnice I/38

Přibývají úseky s položeným asfaltem

24. 6. 2022
Vrstvy asfaltu postupně přibývají na dalších metrech obchvatu Církvice. Během června se tmavý povrch vozovky objevil na počáteční části obchvatu (ze směru od Kolína). Vyasfaltována byla v této souvislosti také plocha nového zálivu autobusové zastávky. Asfaltový koberec byl položen i v části za mimoúrovňovou křižovatkou, a to přibližně až k rybníku Utopenec. Dále na trase probíhaly úpravy terénu či pokládka mechanicky zpevněného kameniva. Na záběry prací z průběhu června se lze podívat ZDE: 
 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR