Novinky

Silnice I/38

Trasa bude kopírovat trať

29. 9. 2023
Přes pět kilometrů bude dlouhá přeložka silnice I/38, kterou ŘSD připravuje mezi Nymburkem a Krchleby. Vedení trasy v nové stopě zajistí převedení provozu mimo obce Krchleby a Všechlapy. Nová trasa přitom povede cca z poloviny v těsném souběhu s železniční tratí Mladá Boleslav – Nymburk. Trasa ale překoná jinou železniční trať, a to z Nymburka do Jičína. Přes tuto trať povede přeložka po mostě délky 71,5 m. Větší délka mostu je daná i tím že kromě kolejí povede pod mostem i přeložka polní cesty. Ta vznikne mimo jiné i kvůli úspoře nákladů, aby nebylo nutné stavět další mostní objekt. Příprava stavby se nyní nachází ve fázi dokončené dokumentace pro územní rozhodnutí. Žádost o vydání územního rozhodnutí by mohlo ŘSD podat v průběhu listopadu.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR