Novinky

Silnice I/38

Proběhl přesun mostní konstrukce

24. 5. 2022
Na budovaném obchvatu obce Církvice byla v sobotu 21. 5. 2022 k vidění noční stěhovací operace, při které pod září reflektorů došlo na přesun ocelové nosné konstrukce budoucího mostu. Kvůli nepřízni počasí se zahájení akce muselo posunout, ale nakonec se vše stihlo během stanovené výluky na železniční trati spojující Kolín a Havlíčkův Brod. Právě přes ní most povede, přičemž bude zároveň součástí mimoúrovňové křižovatky. Další práce na mostě budou nyní pokračovat a v provoz na něm ŘSD plánuje spustit v září 2022. Přesun konstrukce provedl speciální velkotonážní jeřáb LG 1750.
Šlo o příhradový jeřábu na pásovém podvozku (Liebherr 1750), jehož maximální výška je 191 metrů a nosnost až 750 tun. Konstrukce byla předem připravená v prostoru vedle kolejí. Konstrukce měla délku 38,9 m a vážila cca 250 tun. Celková délka mostu po jeho úplném dokončení bude 120 m.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR