Novinky

Silnice I/38

Pokračuje oprava průtahu

29. 5. 2023
Už daleko za polovinou jsou práce na opravě povrchu silnice I/38 na průjezdu Kolínem. Rekonstrukcí tam prochází cca šestikilometrový úsek silnice v ulicích Pražská, Jaselská, Havlíčkova. Opravy mají být dokončeny 7. července. opravovaný úsek začíná cca 100 m za značkou města Kolín a na druhé straně končí ve slepé části Havlíčkovy ulice u autosalonu. Práce spočívají zejména v opravě asfaltových vrstev.
Pracovníci zhotovitelské firmy rovněž vymění svislé dopravní značení, opraví odvodnění či povrchy autobusových zálivů. Oprava probíhá postupně za provozu v rámci několika etap.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR