Novinky

Silnice I/38

Opraví původní trasu I/38

27. 12. 2022
Již deset let je v provozu obchvat Kolína, který odvedl dopravu z I/38 mimo centrum města. ŘSD na základě vybudované osmikilometrové přeložky silnice I/38 a následného výhledu zařazení silnice I/38H do silniční sítě (nižší kategorie) bude předávat jednotlivým majetkovým správcům. Těmi budou město Kolín a Středočeský kraj. Uvedení budoucí správci stanovily (na základě jednání a místního šetření) podmínky převzetí úseků komunikace do své správy, a to po opravě povrchu původní trasy. Realizací probíhající zakázky na opravu povrchu budou jejich požadavky splněny a bude možné komunikaci předat novým správcům. Na základě vyhotovené projektové dokumentace dojde k opravě povrhu silnice I/38H v průtahu městem Kolín. Oprava bude spočívat v opravě asfaltových vrstev v rozsahu celoplošné opravy obrusné vrstvy tl. 40mm (s lokální opravou ložní v tl. 60mm). Dojde též k výměně svislého dopravního značení, opravě odvodnění, povrchu autobusových zálivů a obnově vodorovného dopravního značení. Zakázka se nachází ve fázi hodnocení nabídek, kdy jich ve stanovené lhůtě bylo předloženo deset.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR