Novinky

Silnice I/38

Jezdí se po části obchvatu

20. 7. 2022
V souvislosti s postupem výstavby obchvatu Církvice na silnici I/38 bylo v předchozích dnech upraveno vedení provozu na silnici I. třídy a to následujícím způsobem: Ze směru od Čáslavi bude u křižovatky Na Kalabousku převeden provoz ze stávající silnice I/38 do zářezu hlavní trasy nového obchvatu z důvodu prací souvisejících s jeho napojením na navazující obchvat Čáslavi. Ve směru na Kolín se pak při výjezdu z tohoto zářezu po provizorní komunikaci provoz vrací na stávající sil. I/38 a průtah obcí Církvice (zde došlo k propojení části obchvatu doposud oddělených sil. I/38). K převedení provozu došlo v pondělí 18. 7. 2022. Ze směru od Kolína je provoz u ČSPH ONO ze stávající sil. I/38 převeden na provizorní komunikaci z důvodu zahájení prací v souvislosti na napojením obchvatu na sil. I/38 ve směru od Kolína. Zde došlo k převedení provozu v úterý 19. 7. 2022. Provoz v obou místech je veden v režimu vedení dopravy 1+1 jízdní pruh za snížené maximální povolené rychlosti na 50 km/h (z důvodu průjezdu stavbou).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR