Novinky

Silnice I/38

Probíhá reklamační oprava povrchu

28. 4. 2023
Na silnici I/38 Mladou Boleslaví a Nymburkem musí řidiči počítat s omezením provozu. Konkrétně v úseku mezi obcemi Libichov a Luštěnice. Kvůli nekvalitní práci při loňské opravě povrchu musí zhotovitel položit nový. Omezení potrvá do 7. 5. ŘSD již v průběhu stavby shledalo vady v provedení. Závady nyní opravuje zhotovitel (společnost Silnice Čáslav) na své náklady na základě požadavku ŘSD. Konkrétně se jedná o špatně provedené pokládky asfaltových vrstev. Vedle obnovy vozovkového krytu došlo na cca 4 km dlouhém úseku o opravě odvodnění. Součástí opravy byla i výměna vodících sloupků, svodidla či obnova dopravního značení.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR