Novinky

Silnice I/38

U Církvice pokročila stavba mostu

24. 3. 2022
V průběhu března nadále intenzivně pokračují práce na stavbě obchvatu obce Církvice, který bude zprovozněný v letošním roce. V tomto měsíci probíhala např. svařování konstrukce nadjezdu mostu na budoucí MÚK (nadjezd nad I/38 na silnici III/03321) či vršení zeminy do náspů. Již v únoru se v hlavní trase bednil, armoval a betonoval propustek v km 0,79. Pracovalo se na odvodnění a modeláži svahů komunikace. V km 0,3-1,65 došlo k návozu štěrkodrti požadované frakce. Na zmíněném mostu na MÚK proběhlo minulý měsíc armování, bednění a betonáž stativ všech tří pilířů mostu a začala se rovněž armovat a bednit mostní opěra (na straně k obci Církvice). Další práce probíhaly například na přeložce silnice III/03321 Kutná Hora–Církvice v návaznosti na budované mimoúrovňové křížení s železniční tratí včetně příjezdu k zastávce ČD (podél náspu silnice III/03321). Na přeložce polních cest v katastru Třebešic se realizovaly základy propustků. Množství snímků z průběhu výstavby lze nalézt na webu ŘSD (www.rsd.cz) ve složce Foto/video.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR