Novinky

Silnice I/38

Stavba obchvatu si vyžádá i přeložku ropovodu

14. 7. 2021

Kvůli pokračující stavbě obchvatu Církvice na Kutnohorsku bude nutné přeložit vedení ropovodu Družba. Půjde o nejnáročnější část celé výstavby obchvatu ležícího na hlavním tahu I/38. Stavba přeložky ropovodu a vysokotlakého plynu křížící hlavní trasu si vyžádá odstávku, ke které by mělo dojít letos v listopadu. Stavba zatím běží dle stanoveného harmonogramu a ŘSD neeviduje žádná významná rizika, která by ohrožovala průběh výstavby, nebo termín zprovoznění. Ten je naplánovaný na podzim příštího roku, kdy by se po nové trase měli projet první řidiči. Následovat budou ještě související dokončující práce. Úplné dokončení stavby je plánováno na jaro 2023, kdy bude hotová i rekultivace dotčených ploch, náhradní výsadba a terénní úpravy v okolí.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR