Novinky

Silnice I/38

Rozhodnutí na stavbu I/38 je pravomocné

27. 1. 2022
Právní moci již nabylo územní rozhodnutí (ÚR) na stavbu "I/38 Luštěnice–Újezd" ve Středočeském kraji. Stavba přispěje ke zlepšení spojení mezi dálnicemi D10 a D11. ÚR vydal Krajský úřad Středočeského kraje 26. listopadu 2021. Jelikož proti ÚR nebyla podána žádná odvolání, nabylo vydané ÚR v lednu 2022 právní moci. Příprava stavby délky 6662 m tak může plynule pokračovat. Nový úsek I/38 zrychlí cestu mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem. Stavba zahrnuje obchvaty Luštěnic, Újezdce a Bratronic a její zahájení se předpokládá v roce 2026. Odhadované náklady na stavbu jsou 758 milionů Kč (bez DPH). Na silnici I/38 stavební firmy v současnosti staví obchvat obce Církvice (plánované zprovoznění v letošním roce) a Havlíčkova Brodu (plánované zprovoznění v roce 2023).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR