Novinky

Silnice I/38

Provoz zajistí provizorní komunikace

28. 11. 2023
Příjemnější a tudíž bezpečnější podobu získá silnice I/38 v blízkosti Kutné Hory, kde ŘSD připravuje úpravu úseku mezi Malínem a Kuchyňkou. Začátek přeložky bude přibližně 350 metrů za MÚK Malín ve směru na Církvici (stávající silnice je v tomto místě zúžena na kategorijní typ S 9,5 a dvěma protisměrnými oblouky o poloměru 200 metrů provizorně připojena na původní silnici I/38). Konec přeložky bude navazovat pravotočivým obloukem na již dokončený obchvat obce Církvice (zprovozněný v 10/2022), a to asi 50 metrů před čerpací stanicí pohonných hmot. Celková délka přeložky je 1710 metrů a bude postavena v kategorii S 11,5/90. ŘSD má u tohoto záměru dokončený čistopis dokumentace pro stavební povolení. Z DSP je patrné, že stavba si při svém budování a napojování vyžádá nezbytnou výstavbu provizorních komunikací, po nichž bude dočasně veden provoz. Tyto komunikace budou dvě, a to v celkové délce 746 m. Provizorní komunikace na začátku úseku je navržena v délce 262,82 m, na konci pak v délce 483 m. Obě dočasné přeložky budou postaveny v návrhové kategorii S9,5/50.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR