Novinky

Silnice I/38

Pracuje se na mostech či propustcích

26. 4. 2022
Nastupující jaro opět nastartovalo naplno práce na stavbě obchvatu obce Církvice, jehož zprovoznění má nastat v letošním roce. Stavební firma pokračuje např. v budování propustku či svařování prvního dílu konstrukce nadjezdu mostu na budoucí MÚK (nadjezd nad I/38 na silnici III/03321). V okolí tohoto nadjezdu docházelo v březnu k navážce zeminy do náspu. Tuny zeminy do podkladu přibyly rovněž v náspech u mostu vedle rybníka Utopenec.
Na mostu přes potok Křenovka a Klejnárka jsou dokončené vnější betonové římsy. Video z průběhu prací v březnu 2022 je k vidění zde: 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR