Novinky

Silnice I/38

Práce na obchvatu pokračují

27. 2. 2022
Stavební práce na obchvatu Církvice na silnice I/38 probíhaly dle technologických možností i v průběhu ledna. Pracovalo se např. na drenáži hlavní trasy, na propustku v km 0,79 či na mostě přes Klejnárku. Betonáž pilířů a bočních opět proběhla na mostě přes železniční trať, který je součásti budoucí MÚK. Nadjezd převede přes obchvat silnici III/03321. Na záběry ze stavby se lze podívat na videu níže:


Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR