Novinky

Silnice I/38

Byl vybrán zpracovatel dokumentace

27. 12. 2023
Ředitelství silnic a dálnic pokročilo s přípravou 6,66 km dlouhé přeložky silnice I/38 mezi obcemi Luštěnice a Újezd ve Středočeském kraji. Dne 12. prosince 2023 byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP). Součástí zakázky je též provedení inženýrské činnosti nutné k vydání stavebního povolení (SP). O zakázku se ucházelo celkem 5 zájemců. Vítěznou nabídku předložila společnost SAFETY PRO s.r.o. s cenou 11,40 mil. Kč (bez DPH). DSP má být hotova v průběhu roku 2024. Následně bude podána žádost o vydání SP, které se předpokládá v roce 2025.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR